تهیه ی پنج دستگاه پارچه بافی خانگی

– تهیه ی پنج دستگاه پارچه بافی خانگی برای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در محله ی قلعه خیابان از مناطق محروم حاشیه ای شهر مشهد به مبلغ سه ..

تهیه ی پنج دستگاه پارچه بافی خانگی
تهیه ی پنج دستگاه پارچه بافی خانگی - خبر چی داری

تهیه ی پنج دستگاه پارچه بافی خانگی برای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار در محله ی قلعه خیابان از مناطق محروم حاشیه ای شهر مشهد به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار تومن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: