گفتگو با میشکا سیلانی بدلکار گروه نقابدار

– گفتگوی میشکا سیلانی بدلکار ایرانی گروه نقابدار با خبرگزاری Ruptly کمبود امکانات و فضای تمرین بدلکاری بانوان در تهران در صنعت سینما صحنه ه..

گفتگو با میشکا سیلانی بدلکار گروه نقابدار
گفتگو با میشکا سیلانی بدلکار گروه نقابدار - لیدی اسپورت

گفتگوی میشکا سیلانی بدلکار ایرانی گروه نقابدار با خبرگزاری Ruptly
کمبود امکانات و فضای تمرین بدلکاری بانوان در تهران
در صنعت سینما صحنه های اکشن برای بانوان کم است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: