بهترین روش ارتباط با نوزاد

– در این ویدئوی آموزشی از اهمیت لمس کردن در برقراری ارتباط با نوزادان و اهمیت لمس کردن در رشد کودک می‎گوییم..

بهترین روش ارتباط با نوزاد
بهترین روش ارتباط با نوزاد - خانمی که شما باشی

در این ویدئوی آموزشی از اهمیت لمس کردن در برقراری ارتباط با نوزادان و اهمیت لمس کردن در رشد کودک می‎گوییم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: