خواص محشر حنارابدانید

– رفع شوره ی سر/درمان جوش/درخشان کردن پوست/نرمی سینه و...تنهابخشی از فواید حنااست..

رفع شوره ی سر/درمان جوش/درخشان کردن پوست/نرمی سینه و...تنهابخشی از فواید حنااست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: