دستور پخت شیرینی عید - کلوچه گردویی

– توجه: با وجود داشتن این جدول، حتما به دستورالعمل فر نیز توجه کنید. فرهایی که حداکثر حرارت آنها 500 یا 550 باشد بر اساس فارنهایت تنظیم شده ا..

دستور پخت شیرینی عید - کلوچه گردویی
دستور پخت شیرینی عید - کلوچه گردویی - کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا

توجه:

با وجود داشتن این جدول، حتما به دستورالعمل فر نیز توجه کنید.

فرهایی که حداکثر حرارت آنها 500 یا 550 باشد بر اساس فارنهایت تنظیم شده اند.

فرهایی که حداکثر حرارت آنها 250 تا 300 درجه است بر اساس سانتی گراد تنظمی شده اند.

تبدیل درجه های سانتی گراد به فارنهایت یا برعکس دارای فرمول است ولی می توان به صورت تقریبی درجه فارنهایت را نصف کرد و درجه سانتی گراد را به دست آورد مثلا اگر حرارت روی 400 درجه فارنهایت باشد باید فرهای سانتی گرادی را روی درجه 200 تنظیم کرد.

برای طبخ انواع شیرینی یا غذا باید فر را حداقل 30-15 دقیقه قبل از پخت گرم کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: