باور می کنید سرنگ این اربرد ها را داشته باشد ؟

– سرنگی که خیلی ساده از کنارش می گذرید، می تواند در کارهای خانه، به شما کمک کند و راه گشای برخی مشکلات باشد. یکی از کاربردهای قابل توجه سرن..

باور می کنید سرنگ این اربرد ها را داشته باشد ؟
باور می کنید سرنگ این اربرد ها را داشته باشد ؟ - کاشانه

سرنگی که خیلی ساده از کنارش می گذرید، می تواند در کارهای خانه، به شما کمک کند و راه گشای برخی مشکلات باشد. یکی از کاربردهای قابل توجه سرنگ، خرد کردن برخی از مواد غذایی است که کدبانوی خانه بتواند سریع تر به کارهای دیگرش برسد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: