غواص زن با 78 سال سن

– در این ویدیو با خانم 78 ساله ای آشنا می شوید که از 13 سالگی به غواصی مشغول بوده است و همچنان به این کار ادامه می دهد. او بدون نیاز به کپسول هو..

در این ویدیو با خانم 78 ساله ای آشنا می شوید که از 13 سالگی به غواصی مشغول بوده است و همچنان به این کار ادامه می دهد. او بدون نیاز به کپسول هوا، می تواند به کف اقیانوس برود و چندین دقیقه در آنجا به دنبال موجودات قیمتی بگردد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: