زایمان طبیعی/سزارین/ کدام بهتر است؟

– دراین ویدئو خانم مرضیه بخشنده کارشناس مامایی درمورد زایمان طبیعی وفوایدآن صحبت میکنند..

زایمان طبیعی/سزارین/ کدام بهتر است؟
زایمان طبیعی/سزارین/ کدام بهتر است؟ - خانمانه

دراین ویدئو خانم مرضیه بخشنده کارشناس مامایی درمورد زایمان طبیعی وفوایدآن صحبت میکنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: