گوشواره ساختن با طرح المپیک

– فیلم آموزشی برای بانوان ساخت گوشواره دست ساز با طرح حلقه های المپیک و خمیر فیمو..

فیلم آموزشی برای بانوان

ساخت گوشواره دست ساز با طرح حلقه های المپیک و خمیر فیمو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: