دروغ گفتن برای کودکان مفید است!

– بچه ها از 2 سالگی دروغ گفتن را شروع می کنند و این دروغ ها به نفع خودشان است. مثل پوشاندن خرابکاری خودشان یا به دست آوردن یک سری منفعت ها بر..

دروغ گفتن برای کودکان مفید است!
دروغ گفتن برای کودکان مفید است! - کاشانه

بچه ها از 2 سالگی دروغ گفتن را شروع می کنند و این دروغ ها به نفع خودشان است

مثل پوشاندن خرابکاری خودشان یا به دست آوردن یک سری منفعت ها برای خودشان اما وقتی سن آن ها بالا می رود بیشتر دروغ مصلحتی میگویند

این کار برای جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات دیگران و یا فقط محض مؤدب بودن انجام می شود با اینکه هیچ کدام از ما دروغ را خوب نمی دانیم، اما دروغ بخش مهمی از زندگی روزمره ماست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: