فیلم پورن خارجی

– با قاطعیت می توان گفت غرب از راهی که آمده پشیمان است آنها فهمیدند آزادی #سراب زیبایی بود که بنیان مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را سست ..

با قاطعیت می توان گفت غرب از راهی که آمده پشیمان است آنها فهمیدند آزادی #سراب زیبایی بود که بنیان مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را سست کرده چرا ما باید راه رفته آنها را دوباره برویم تا بفهمیم #عاقبت_غربگرایی چیزی جز اندوه

برای زنان نیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: