آموزش های جذاب زبان انگلیسی با استاد رونی

– مجموعه آموزش زبانEngvidکه بیش از26ساعت آموزش زبان انگلیسی توسط استادRonnie می باشدیکی ازبرترین مجموعه های آموزشی درزمینه آموزش زبان ومناسب ب..

آموزش های جذاب زبان انگلیسی با استاد رونی
آموزش های جذاب زبان انگلیسی با استاد رونی - کلیپ برگر

مجموعه آموزش زبانEngvidکه بیش از26ساعت آموزش زبان انگلیسی توسط استادRonnie می باشدیکی ازبرترین مجموعه های آموزشی درزمینه آموزش زبان ومناسب برای هرسه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته است.استادRonnieکه یکی ازپرطرفدارترین اساتیداین مجموعه هست به آموزش زبان به طورجنرال وبرای آمادگی آزمون تافل وآیلتس می پردازد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: