دستور پخت شیرینی هلندی برای شب عید

– بهتر است برای تهیه کیک از درجه متوسط همزن استفاده شود مگر غیر از آن حتما ذکر می شود. - در زمان آماده سازی مواد بهتر است از ترازو و استفاده..

دستور پخت شیرینی هلندی برای شب عید
دستور پخت شیرینی هلندی برای شب عید - کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا

بهتر است برای تهیه کیک از درجه متوسط همزن استفاده شود مگر غیر از آن حتما ذکر می شود.

- در زمان آماده سازی مواد بهتر است از ترازو و استفاده شود اگر با پیمانه اندازه گیری می کنید باید پیمانه ها استاندارد و قاشق های اندازه گیری استاندارد باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: