چالش نه به سبزه عید - نهال کاشتن

– 2.انتخاب سفره و ظرف های هفت سین سفره های بته جقه، گل های ترمه و انواع پارچه های دست دوز ایرانی سالیان درازی است که به زیباتر کردن سفره هفت ..

چالش نه به سبزه عید - نهال کاشتن
چالش نه به سبزه عید - نهال کاشتن - خانم هنرمند

2.انتخاب سفره و ظرف های هفت سین
سفره های بته جقه، گل های ترمه و انواع پارچه های دست دوز ایرانی سالیان درازی است که به زیباتر کردن سفره هفت سین ما کمک کرده اند. اگر انتخاب شما برای سفره، پارچه ای با نقش و نگار زیاد است به شما پیشنهاد می کنم تا اجزای دیگر سفره را ساده انتخاب کنید. ظروف شیشه ای و کریستال و ظرف های تک رنگ از هر جنسی مناسب چنین سفره هایی هستند.

پارچه های تک رنگ و ساده به ظروف کار شده و رنگارنگ اجازه خواهند داد تا به خوبی خودنمایی کنند. ظرف های تزیین شده با هنر ویترای، چینی های طرحدار و ظرف های سفالی لعابدار، اگر طرح و نقش زیادی داشته باشند روی چنین سفره ای چشمگیر ظاهر خواهند شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: