جوجه کباب تندوری یا هندی

– غذای هندی جزو غذاهای خوشمزه ی دنیاست البته اگر بتونید مقدار ادویه ای و تندیش و تحمل کنید..

جوجه کباب تندوری یا هندی
جوجه کباب تندوری یا هندی - خانمی که شما باشی

غذای هندی جزو غذاهای خوشمزه ی دنیاست البته اگر بتونید مقدار ادویه ای و تندیش و تحمل کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: