کوکو سبزی و سیب زمینی

– کوکوهای خوشمزه ای در فرهنگ ما وجود داره که هم زود درست می شه و هم خیلی خوشمزه است. در این فیلم آموزشی براتون دستور تهیه کوکوسبزی و سیب زمی..

کوکوهای خوشمزه ای در فرهنگ ما وجود داره که هم زود درست می شه و هم خیلی خوشمزه است. در این فیلم آموزشی براتون دستور تهیه کوکوسبزی و سیب زمینی و آوردیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: