دستور پخت شیرینی فسایی برای شب عید

– پاند کیک: پاند کیک ها جزء گروه هایی از کیک هستند که در ترکیب ساخت آن ها از چربی استفاده می شود و برخلاف مافین ها باید خوب و با دقت هم زده ش..

دستور پخت شیرینی فسایی برای شب عید
دستور پخت شیرینی فسایی برای شب عید - کارگاه دسر و شیرینی پزی مهسا

پاند کیک:

پاند کیک ها جزء گروه هایی از کیک هستند که در ترکیب ساخت آن ها از چربی استفاده می شود و برخلاف مافین ها باید خوب و با دقت هم زده شود. پاند کیک ها در قالب های مستطیل با دیواره بلند پخته می شود و به صورت ورقه ورقه بریده می شود. مدت نگهداری پاند کیک زیاد بوده و می توانید در یخچال نیز نگهداری کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: