برگزاری همایش زنان و مدرسه تعاونی

– دبیر خانه دائمی مدرسه تعاونی پیرو برگزاری همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی؛ در تاریخ های 15 و 16 دی ماه 95 کارگاه آموزشی برگزار میکند..

برگزاری همایش زنان و مدرسه تعاونی
برگزاری همایش زنان و مدرسه تعاونی - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

دبیر خانه دائمی مدرسه تعاونی پیرو برگزاری همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی؛ در تاریخ های 15 و 16 دی ماه 95 کارگاه آموزشی برگزار میکند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: