روش جدید اعتراض در غرب

– تراشیدن کامل موهای سر یک زن جوان (حتما ببینید) شاید برای بعضی ها عجیب باشد اما این اقدام که توسط بسیاری از زنان جوان اتخاذ می شود، روشی اس..

تراشیدن کامل موهای سر یک زن جوان (حتما ببینید)
شاید برای بعضی ها عجیب باشد اما این اقدام که توسط بسیاری از زنان جوان اتخاذ می شود، روشی است برای کسب استقلال زنان و تحقق برابری زن و مرد. اما جدای از این، تقریبا بسیاری از زنان جوان مایل هستند چنین چیزی را دست کم یکبار تجربه کرده باشند. توصیه می شود اگر قصد چنین کاری را دارید، بهترین زمان تابستان هست و با آمادگی روانی این کار را کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: