آیا دارویی برای پیشگیری از زردی نوزاد هنگام بارداری وجود دارد؟

– یکی از مشکلاتی که بیش تر نوزادان به هنگام زاده شدن دارند داشتن زردی است. آیا می توان از این مشکل جلوگیری کرد؟ پاسخ را در این ویدئو ببینید..

آیا دارویی برای پیشگیری از زردی نوزاد هنگام بارداری وجود دارد؟
آیا دارویی برای پیشگیری از زردی نوزاد هنگام بارداری وجود دارد؟ - خانمی که شما باشی

یکی از مشکلاتی که بیش تر نوزادان به هنگام زاده شدن دارند داشتن زردی است. آیا می توان از این مشکل جلوگیری کرد؟ پاسخ را در این ویدئو ببینید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: