آیا شما هم خودنمایی می کنید ؟ حتما ببینید

– چرا خودنمایی ؟؟ خودنمایی - کلاس گذاشتن و ریشه های روانشناسی آن: 1- تثبیت شدن در مراحل پایین رشد اخلاقی (پسر خوب دختر ناز) 2- عزت نفس پایین 3- ..

آیا شما هم خودنمایی می کنید ؟ حتما ببینید
آیا شما هم خودنمایی می کنید ؟ حتما ببینید - روانشناسی و موفقیت

چرا خودنمایی ؟؟
خودنمایی - کلاس گذاشتن و ریشه های روانشناسی آن:
1- تثبیت شدن در مراحل پایین رشد اخلاقی (پسر خوب دختر ناز)
2- عزت نفس پایین
3- بها دادن جامعه به ظواهر
راه حل:
تقویت عزت نفس
عزت نفس را بالا بیاورید دیگر نیاز به خودنمایی نیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: