شیرینی قطاب دارچین و گردو

– قطاب یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین شیرینی های ایرانی است که در دو نوع قطاب گردویی و پسته ای تهیه می شود. میگویند تاریخچه پخت آن به سلسله ه..

شیرینی قطاب دارچین و گردو
شیرینی قطاب دارچین و گردو - خانمی که شما باشی

قطاب یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین شیرینی های ایرانی است که در دو نوع قطاب گردویی و پسته ای تهیه می شود. میگویند تاریخچه پخت آن به سلسله هخامنشیان بر می گردد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: