آموزش خوراک جگر(جغور بغور) خوشمزه وپر خاصیت‎

– جغور بغور یا جغور بغور غذای محلی استان زنجان است. جغور بغور غذایی است که از دل و جگر و قلوه گوسفند به علاوه آب و روغن و افزودنی های دیگر ته..

آموزش خوراک جگر(جغور بغور) خوشمزه وپر خاصیت‎
آموزش خوراک جگر(جغور بغور) خوشمزه وپر خاصیت‎ - خانم هنرمند

جغور بغور یا جغور بغور غذای محلی استان زنجان است. جغور بغور غذایی است که از دل و جگر و قلوه گوسفند به علاوه آب و روغن و افزودنی های دیگر تهیه می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: