آموزش مدل مو دخترانه بافت توری گل دار

– موهای جلوی سر را به صورت افقی به دو قسمت تقسیم می کنیم. مقداری مو از موهای پشت سر را به اندازه دو انگشت جدا می کنیم و موهای جدا شده را با مو..

آموزش مدل مو دخترانه بافت توری گل دار
آموزش مدل مو دخترانه بافت توری گل دار - خانمی که شما باشی

موهای جلوی سر را به صورت افقی به دو قسمت تقسیم می کنیم. مقداری مو از موهای پشت سر را به اندازه دو انگشت جدا می کنیم و موهای جدا شده را با موهای قسمت دوم جلوی سر یکی می کنیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: