مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق

– کلیپی از مرحله ی دوم اشپزی یار خلاق همراه با گروه گروه خانم مطهره حیدری + خانم حسنا با غذای انتخابی رولت تخم مرغ و برنج مغزدار و سبزیجات ر..

مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق
مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق - اشپزخانه

کلیپی از مرحله ی دوم اشپزی یار خلاق همراه با گروه گروه خانم مطهره حیدری + خانم حسنا با غذای انتخابی رولت تخم مرغ و برنج مغزدار و سبزیجات رست شده

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: