دکتر پیشیاره ده رفتار تشخیص زودرس اوتیسم راتوضیح میدهند

– در این فیلم ده مورد از رفتارهای کمک تشخیصی زودرس اختلال اوتیسم جهت کودکان در معرض خطر ابتلا پیش از پایان یافتن سن سه سالگی همراه با توضی..

دکتر پیشیاره ده رفتار تشخیص زودرس اوتیسم راتوضیح میدهند
دکتر پیشیاره ده رفتار تشخیص زودرس اوتیسم راتوضیح میدهند - خانمانه

در این فیلم ده مورد از رفتارهای کمک تشخیصی زودرس اختلال اوتیسم جهت کودکان در معرض خطر ابتلا پیش از پایان یافتن سن سه سالگی همراه با توضیحات علمی آقای دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه گردیده استاینجابهترین ویدئو کلیپهارودنبال کنید،
باماهمراه باشید عزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: