خورشت حبشی

– خورشت حبشی یکی از غذاهای محلی جنوبی هاست که در دسته غذاها با طبع گرم قرار می گیره خورشتی که تو موادش هم از شیره انگور و هم از رب انار استف..

خورشت حبشی یکی از غذاهای محلی جنوبی هاست که در دسته غذاها با طبع گرم قرار می گیره خورشتی که تو موادش هم از شیره انگور و هم از رب انار استفاده می شه

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: