بررسی اهمیت سن بانوان در بارداری

– گفته می شود فاصله 20 تا 30 سالگی، بهترین دهه برای بارداری و بچه دار شدن است. به گفته محققان، قدرت باروری زنان در 24 سالگی در اوج است. همه دختر..

بررسی اهمیت سن بانوان در بارداری
بررسی اهمیت سن بانوان در بارداری - تن درست باشیم

گفته می شود فاصله 20 تا 30 سالگی، بهترین دهه برای بارداری و بچه دار شدن است. به گفته محققان، قدرت باروری زنان در 24 سالگی در اوج است. همه دختران هنگام تولد، حدود یک میلیون تخمک دارند و در سال های باروری تعداد تخمک ها حدود 300 عدد است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: