آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و ساده - الگو

– چرا لایی چسب به لباس می چسبانیم: 1-قسمت هایی از پارچه که احتیاج به سفتی بیشتری دارند مثلا در یقه، مچ، سجاف جلوی لباس، لبه آستین، دمپای شلو..

آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و ساده - الگو
آموزش دوخت پیراهن زنانه زیبا و ساده - الگو - خیاطخونه

چرا لایی چسب به لباس می چسبانیم:
1-قسمت هایی از پارچه که احتیاج به سفتی بیشتری دارند مثلا در یقه، مچ، سجاف جلوی لباس، لبه آستین، دمپای شلوار و دامن و کت از لایی چسب استفاده می شود2-پارچه هایی که تار و پود درشت دارند و با فشار آمدن به درزها از هم باز یا شیت می شوند می توان کل لباس را لایی کرد.یا اگر پارچه نازک نیست و رد لایی دیده نمی شود یک نوار به پهنای 2 سانتی متر و قد هر درز، از لایی چسب بریده و به درز ها
بچسبانید همین طور دور حلقه آستین و فاق شلوار.

3- برای جلوگیری از کش آمدن پارچه و تغییر آن.

4- برای جلوگیری از چروک شدن پارچه نخی و ساتن

5- برای جلوگیری از کیس خوردن درزها در پارچه ابریشم خام و مصنوعی با مدل تنگ

6-پارچه های لطیف که بخواهید نسبت به مدل لباس درجه ضخامت شان بیشتر شود.

7-اگر بخواهید روی قسمتی از لباس کار دست کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: