مادر دامادرختشور مردم بوددر عروسی فرزندش مانند غریبه ها شرکت کرد

– مادر داماد ...رختشور مردم بود... در عروسی فرزندش مانند غریبه ها شرکت کرد تا خجالتی برای او نباشد اما.. فزرند زمانی که مادر را دید چه کر..

مادر دامادرختشور مردم بوددر عروسی فرزندش مانند غریبه ها شرکت کرد
مادر دامادرختشور مردم بوددر عروسی فرزندش مانند غریبه ها شرکت کرد - Amdanesh

مادر داماد ...رختشور مردم بود... در عروسی فرزندش مانند غریبه ها شرکت کرد تا خجالتی برای او نباشد

اما..

فزرند زمانی که

مادر را دید چه کرد ... 👏👏👏

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: