آشنایی با اختلالات رشد اجتماعی در نوزاد

– شناسایی نا به هنجاری های رشد اجتماعی کودک این فیلم در مورد هویت اجتماعی نوزاد در از شش ماهگی به بعد بحث می کند..

آشنایی با اختلالات رشد اجتماعی در نوزاد
آشنایی با اختلالات رشد اجتماعی در نوزاد - کاشانه

شناسایی نا به هنجاری های رشد اجتماعی کودک

این فیلم در مورد هویت اجتماعی نوزاد در از شش ماهگی به بعد بحث می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: