دسر انار و انگور؛ نوشیدنی اکسیر جوانی

– ما احتیاج به دو پیمانه انگور سیاه یک پیمانه دانه انار و یک پیمانه شاه توت که داخل مخلوط کن ریخته و پس از آن صاف کرده و مایع را داخل لیوان د..

دسر انار و انگور؛ نوشیدنی اکسیر جوانی
دسر انار و انگور؛ نوشیدنی اکسیر جوانی - خانمی که شما باشی

ما احتیاج به دو پیمانه انگور سیاه یک پیمانه دانه انار و یک پیمانه شاه توت که داخل مخلوط کن ریخته و پس از آن صاف کرده و مایع را داخل لیوان دارای یخ ریخته و میل می نمایید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: