همه چیز از کودکی شروع می شود/الگوی خوبی باشیم

– فکر می کردم فرزندانم رفتار درستی دارند تا این که مادربزرگم که همیشه الگوی خانواده است، چند ماه قبل برای شام پیش ما آمد و... اینجابهترین ..

همه چیز از کودکی شروع می شود/الگوی خوبی باشیم
همه چیز از کودکی شروع می شود/الگوی خوبی باشیم - خانمانه

فکر می کردم فرزندانم رفتار درستی دارند تا این که مادربزرگم که همیشه الگوی خانواده است، چند ماه قبل برای شام پیش ما آمد واینجابهترین ویدئوکلیپهارودنبال کنید

باماهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: