روش گرفتن آروغ یا بادگلوی نوزاد

– یکی از مهارتهای نگهداری نوزاد که گاهی موجب ترس مادر یا حتی حادثه برای کودک میشود گرفتن بادگلو (آروغ) نوزاد بعد از شیر خوردن است. بست لایف ..

روش گرفتن آروغ یا بادگلوی نوزاد
روش گرفتن آروغ یا بادگلوی نوزاد - خانمی که شما باشی

یکی از مهارتهای نگهداری نوزاد که گاهی موجب ترس مادر یا حتی حادثه برای کودک میشود گرفتن بادگلو (آروغ) نوزاد بعد از شیر خوردن است. بست لایف بنا به مسئولیت اجتماعی اش خود را موظف می داند تا این آموزشها را در اختیار مادران قرار دهد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: