کاهش وزن بعد از زایمان

– تغذیه مناسب بعد از زایمان، کاهش وزن تغذیه نامناسب بعد از زایمان باعث اضافه وزن می شود که این اضافه وزن شیردهی را با مشکل مواجه میکند. زی..

تغذیه مناسب بعد از زایمان، کاهش وزن

تغذیه نامناسب بعد از زایمان باعث اضافه وزن می شود که این اضافه وزن شیردهی را با مشکل مواجه میکند

زیرا شیردهی ناموفق در مادرانی که چاق هستند بیشتر شایع است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: