مستند جدید و تاثیرگذار «میراث آلبرتا 1

– هر سال، تعدادی زیادی از دانشجویان نخبه ی دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های برتر کشور، برای ادامه ی تحصیل، مهاجرت کرده و راهی کشورهایی نظی..

مستند جدید و تاثیرگذار «میراث آلبرتا 1
مستند جدید و تاثیرگذار «میراث آلبرتا 1 - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

هر سال، تعدادی زیادی از دانشجویان نخبه ی دانشگاه شریف و دیگر دانشگاه های برتر کشور، برای ادامه ی تحصیل، مهاجرت کرده و راهی کشورهایی نظیر امریکا می شوند. حسین، راوی مستند، که خود از دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه شریف است، به بررسی این پدیده می پردازد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: