سایه سبز یا آبی روچطور وباچه رنگ رژلب بکارببریم؟

– دراین ویدئو سایه تک رنگ سبز رواستفاده کردیم .ببینید چگونگی کشیدن این مدل رو. همراه باشیدعزیزان..

سایه سبز یا آبی روچطور وباچه رنگ رژلب بکارببریم؟
سایه سبز یا آبی روچطور وباچه رنگ رژلب بکارببریم؟ - ملیسا سام ویز / Melissa Samways

دراین ویدئو سایه تک رنگ سبز رواستفاده کردیم .ببینید چگونگی کشیدن این مدل روهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: