آموزش دوخت کیف پارچه ای برای عید - الگو

– روش دوم چسباندن لایی پارچه ای اگر لایی حریر یا ژرسه را به قسمتی از لباس می خواهید بچسبانید مثلا جلوی لباس، سجاف، یقه و یا دامن را می خوا..

آموزش دوخت کیف پارچه ای برای عید - الگو
آموزش دوخت کیف پارچه ای برای عید - الگو - خیاطخونه

روش دوم چسباندن لایی پارچه ایاگر لایی حریر یا ژرسه را به قسمتی از لباس می خواهید بچسبانید مثلا جلوی لباس، سجاف، یقه و یا دامن را می خواهید لایی کنید ولی لایی یک تکه در دسترس ندارید نباید لایی را جدا برش بزنید چون لوله می شود و نمی توان آن را چسباند.

1- دامن را برش بزنید ولی خطوط زاپاس و ساسون را به دامن منتقل نکنید چون خطوط زیر لایی چسب می مانند و دیده نمی شوند پس بعد از چسباندن لایی چسب، دوباره الگو را روی دامن گذاشته و خطوط زاپاس را بکشید.

2- الگوی پشت و جلو را روی میز قرار دهید و دامن جلو را روی الگوی جلو و دامن پشت را روی الگوی پشت بگذارید طوری که پشت پارچه را ببینید حالا الگوها را تطبیق دهید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: