خیاطی - آموزش دوخت پیراهن ماکسی زیبا

– خواستم همه چیز را انکار کنم حتی زندگی را امید گلی سرخ، سد راه تمام نقشه های بی رحمانه ی من شد فائزه خیاطی..

خیاطی - آموزش دوخت پیراهن ماکسی زیبا
خیاطی - آموزش دوخت پیراهن ماکسی زیبا - خیاطخونه

خواستم همه چیز را انکار کنم
حتی زندگی را
امید گلی سرخ، سد راه تمام نقشه های بی رحمانه ی من شد

فائزه خیاطی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: