زمان مناسب رابطه جنسی بعد از زایمان

– تمایل و علاقۀ کم زنان به رابطۀ جنسی تا مدتی پس از زایمان، اتفاقی طبیعی است و بهبود جسمی، خستگی و تغییرات هورمونی اغلب در تمایلات جنسی پس ..

زمان مناسب رابطه جنسی بعد از زایمان
زمان مناسب رابطه جنسی بعد از زایمان - مجله بارداری و کودکیاری

تمایل و علاقۀ کم زنان به رابطۀ جنسی تا مدتی پس از زایمان، اتفاقی طبیعی است و بهبود جسمی، خستگی و تغییرات هورمونی اغلب در تمایلات جنسی پس از زایمان تأثیر دارد، اما تجربۀ هر زنی نیز با دیگری متفاوت است. در این ویدیو خانم نسلوفر قاسمی در رابطه با زمان مناسب رابطه جنسی بعد از زایمان صحبت می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: