فیلم اولین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی

– بانوان ایران برای اولین بار توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند. در این ویدئو شور و هیجان مردم ایران بین دو نیمه بازی ایران اسپانیا را می ب..

فیلم اولین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی
فیلم اولین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی - Amin

بانوان ایران برای اولین بار توانستند وارد ورزشگاه آزادی شوند. در این ویدئو شور و هیجان مردم ایران بین دو نیمه بازی ایران اسپانیا را می بینیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: