آموزش دفاع شخصی به بانوان جوان

– آموزش دفاع شخصی یکی از بی نظیرترین مجموعه های حاضر به منظور آموزش اصولی و کاربردی تکنیک های دفاع شخصی برای آقایان و بانوان می باشد. مجمو..

آموزش دفاع شخصی به بانوان جوان
آموزش دفاع شخصی به بانوان جوان - کلیپ برگر

آموزش دفاع شخصی یکی از بی نظیرترین مجموعه های حاضر به منظور آموزش اصولی و کاربردی تکنیک های دفاع شخصی برای آقایان و بانوان می باشد. مجموعه آموزش دفاع شخصی بهترین تکنیک های دفاع از خود در خیابان، دفاع شخصی زنان و اساس دفاع شخصی را در اختیار علاقمندان قرار داده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: