آموزش مدل مو دخترانه بافت سه بعدی

– موهای جلوی سر را از وسط به صورت عمودی از هم جدا می کنیم. موهای جلوی سر را از سمت چپ و سمت راست به طرف پشت سر می بریم..

آموزش مدل مو دخترانه بافت سه بعدی
آموزش مدل مو دخترانه بافت سه بعدی - خانمی که شما باشی

موهای جلوی سر را از وسط به صورت عمودی از هم جدا می کنیم. موهای جلوی سر را از سمت چپ و سمت راست به طرف پشت سر می بریم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: