7نکته کاملا معمولی اما عجیب درباره نوزاد شما

– نکات عجیب اما معمولی درباره نوزادان پف بعد از تولد نوزاد حرکات زیاد نوزاد بخش سر نوزاد چین و چروک و جمع شدگیهای پوستی نوزاد پوشاک و مدفو..

7نکته کاملا معمولی اما عجیب درباره نوزاد شما
7نکته کاملا معمولی اما عجیب درباره نوزاد شما - خانمی که شما باشی

نکات عجیب اما معمولی درباره نوزادان
پف بعد از تولد نوزاد
حرکات زیاد نوزاد
بخش سر نوزاد
چین و چروک و جمع شدگیهای پوستی نوزاد
پوشاک و مدفوع نوزاد
پوسته پوسته شدن نوزاد
غذای نوزاد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: