مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق

– مرحله ی دوم مسابقات جذاب اشپزی با گروه گروه خانم شهرزداد آسمی + دلارام با غذای نهایی بشقاب پاییزه ی گوشا همراه با سس ویژه..

مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق
مرحله دوم مسابقه ی جذاب یار خلاق - اشپزخانه

مرحله ی دوم مسابقات جذاب اشپزی با گروه گروه خانم شهرزداد آسمی + دلارام با غذای نهایی بشقاب پاییزه ی گوشا همراه با سس ویژه

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: