آموزش دوخت پیراهن بدخترانه - الگو

– شناخت پارچه پارچه کرپ: پارچه کرپ یک بافت یا روش تولید پارچه است که منجر به ایجاد پارچه موجدار و دارای بافت سه بعدی می شود. لباس های تهیه ش..

آموزش دوخت پیراهن بدخترانه - الگو
آموزش دوخت پیراهن بدخترانه - الگو - خیاطخونه

شناخت پارچه
پارچه کرپ: پارچه کرپ یک بافت یا روش تولید پارچه است که منجر به ایجاد پارچه موجدار و دارای بافت سه بعدی می شود. لباس های تهیه شده از آن اغلب ظریف و نازک هستند و برای مراسم ها استفاده می شوند.در گذشته، پارچه کرپ مخصوص خانم ها بوده است، اما امروزه این چنین نیست. این پارچه در فرهنگ های مختلف در سراسر جهان جایگاهی یافته است و در برخی موارد همان کرپ قدیمی با روش تولید هزاران سال پیش همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.شهرپارچه انواع مختلفی از پارچه کرپ را در اختیار شما قرار داده است و می توانید خرید پارچه را کرپ را با گستردگی انتخاب انجام دهید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: