با حلزون می توان زیبا تر بود

– سیمونه سامپو، نام یک مخترع ایتالیایی است که به او ناجی حلزون نیز می گویند. او روشی جالب را برای استخراج مخاط حلزون ها ابداع کرد که روش ها..

سیمونه سامپو، نام یک مخترع ایتالیایی است که به او ناجی حلزون نیز می گویند. او روشی جالب را برای استخراج مخاط حلزون ها ابداع کرد که روش های پیش از این را منسوخ کرد. از آنجایی که مخاط حلزون ها برای پوست بسیار مفید است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: