خبرگزاری فارس - فیلم/ بازی های نوستالژیک بچه های قدیم؛ از هفت سنگ و تیله بازی تا لی لی و خاله بازی

– کودکان گذشته و پدر و مادر ان امروز از خاطرات خوب بازی های خود می گویند؛ از هفت سنگ و تیله بازی تا لی لی و خاله بازی..

خبرگزاری فارس - فیلم/ بازی های نوستالژیک بچه های قدیم؛ از هفت سنگ و تیله بازی تا لی لی و خاله بازی
خبرگزاری فارس - فیلم/ بازی های نوستالژیک بچه های قدیم؛ از هفت سنگ و تیله بازی تا لی لی و خاله بازی - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

کودکان گذشته و پدر و مادر ان امروز از خاطرات خوب بازی های خود می گویند؛ از هفت سنگ و تیله بازی تا لی لی و خاله بازی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: