چگونگی زایمان وخروج جفت

– دراین ویدیو خانم دکتر ناهید خداکرمی درمورد چگونگی زایمان وخروج جفت صحبت خواهند کرد..

دراین ویدیو خانم دکتر ناهید خداکرمی درمورد چگونگی زایمان وخروج جفت صحبت خواهند کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: